Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước

10-11-2016

Lỗ mũi mười tám gánh long,
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o ...
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng cơm.
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.

Tweet
Trước

Các bài viết liên quan

1. Em yêu, sao có 6 chân trên giường? (Tạo ngày: 08/12/2016)

2. Chinh phục kẻ gác cửa tình yêu (Tạo ngày: 08/12/2016)

3. Làm thế nào ngăn chặn chồng ngoại tình? (Tạo ngày: 08/12/2016)

4. Bùa yêu linh nghiệm (Tạo ngày: 08/12/2016)

5. Món ăn thảm họa của tình yêu (Tạo ngày: 08/12/2016)

6. Bi hài thạc sĩ ế tuyển chồng (Tạo ngày: 08/12/2016)

7. Giữ mình là giữ cái gì? (Tạo ngày: 08/12/2016)

8. Bi hài răng vẩu vượng chồng (Tạo ngày: 07/12/2016)

9. Cao kiến rèn chồng rửa bát (Tạo ngày: 07/12/2016)

10. Dạ dày đàn ông chứa đựng tình yêu (Tạo ngày: 07/12/2016)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: