Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

07-03-2015

Một anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, bốn… năm. Ðếm đi đếm lại năm, bảy lượt, Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên Ngốc ta vật đầu vật tai, nhưng không biết làm thế nào cả.

Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò mếu máo nói:

- Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi!

Vợ hỏi:

- Mua mấy con để mất một con?

Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau:

- Sáu con, bây giờ chỉ còn năm.

Chị vợ vừa cười, vừa nói:

- Thừa một con thì có!

Tweet

Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan:

- Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra.

Quan nghe nói vô lý quả bật cười:

- Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng!

- Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con đi lối nào? Sáng dậy cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà!

- Ðồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ...

Người kia như vỡ lẽ, nói:

- à, thế ra quan thông đồng với bọn trộm, nên mới tỏ tường được như thế chứ!

Tweet

Một ông ăn đám giỗ ở nhà sui gái, vì ăn vội nên mắc xương.

Khạc ra thì ngượng, ông bèn giả vờ say rồi la lên cố tìm những từ có âm tương tự như chữ "Khạc" để tống tiễn cái xương bất trị.

Ông cất tiếng:

- Thằng đực nhà tôi với con Út anh sui đây thật là vừa đôi phải lứa, hợp với nhau về tuổi ta... ác... khờ...

Vẫn chưa hề hấn gì, ông lại tiếp tục:

- Thưa bà con chú ba... ác... khờ. Tôi ngày trước ở rừng thường trèo non vượt tha... ác ... khờ. Tôi không phải là một đứa độc ác... khờ...

Mấy bà thấy vậy ôm bụng cười, ông ta tức mình la lớn:

- Đồ đàn bà vô duyên, gì mà cười toang to... ác... khờ... Không có đám này thì tôi đi đám kha... ác... khờ...

Ông sui gia biết chuyện, chỉ vào ông sui mắc xương nói như ra lệnh:

- Nhanh đi ra nhà thương gắp xương ra, ác... ác... vậy hoài có ngày ra nhà xác.

Tweet

Có một anh rể mới, nhà ở xa; một hôm đến thăm bố mẹ vợ. Bố mẹ mừng rỡ, sai dọn cơm ra, cho anh ta ăn. Đi đường xa, cho nên đói; anh ta ăn hết cơm ở trong liễn, nhưng mà không dám gọi lấy thêm. Nhân dịp lúc ấy ông nhạc ngồi nói chuyện muốn tậu nhà, anh rể mới thưa rằng:

- Thưa cha, ở làng con có người muốn bán nhà; nhà ấy rui cột hãy còn tốt, cái nào cũng toàn bằng gỗ lim và cũng lớn bằng cái liễn cơm này cả.

Vừa nói, vừa lấy đũa gõ vào liễn. Ông nhạc nhìn liễn thì thấy hết cơm, mới gọi trẻ xới thêm. Người nhà bưng vào, dỡ cơm, mang ra, anh ta xới sang bát, và lùa mấy miếng. Bố vợ hỏi:

- Nhà con nói đó, người ta muốn bán bao nhiêu?

- Thưa cha, trước người ta nghèo, không có cơm ăn cho nên muốn bán; bây giờ người ta có ăn rồi, không chịu bán nữa.

Tweet
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Em yêu, sao có 6 chân trên giường? (Tạo ngày: 08/12/2016)

2. "Khó đỡ" với lý do được nhận vào công ty (Tạo ngày: 07/12/2016)

3. Vỡ mộng với cô vợ đầu bếp thiên tài (Tạo ngày: 07/12/2016)

4. Cảnh báo từ thiên nhiên (Tạo ngày: 29/11/2016)

5. Một nửa thế giới không bằng (Tạo ngày: 29/11/2016)

6. Vova phải cọ "C" (Tạo ngày: 13/11/2016)

7. Đi tham quan công trường (Tạo ngày: 13/11/2016)

8. Lập chiến công (Tạo ngày: 13/11/2016)

9. Vì sao quân đội không có phụ nữ? (Tạo ngày: 13/11/2016)

10. Một kiểu vào đề (Tạo ngày: 11/11/2016)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: