Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước

16-03-2015

Khi vào trường thi, không mấy lúc Quỳnh ngồi yên, trong lều cứ đeo ống quyển đi vẩn vơ gần đường thập đạo. Quan trường biết Quỳnh hay chữ, thấy đi nhung nhăng thì hỏi:

- Đã làm xong được bài chưa, đưa xem?

Quỳnh thưa:

- Mới xong được vài đoạn, nhưng mà thối lắm, không thể ngửi được, xin các ông đừng xem!

Quan trường thấy Quỳnh muốn giấu, mới bảo:

- Thối thì thối cứ đưa đây!

Quỳnh thưa:

- Quả thối thật, đưa ra sợ các quan bưng mũi không kịp!

Các quan không tin, cho là Quỳnh nhún mình, nhất định đòi xem cho được. Bất đắc dĩ, Quỳnh phải nói to:

- Tôi nói thật, các quan không nghe, xem xong đừng có trách tôi nhé!

Rồi trao ống quyển cho các quan. Không ngờ Quỳnh hoà cứt vào nước đái để trong ống, bắt châu chấu bỏ vào từ bao giờ, lúc các quan mở ra, nó bay tung lên bẩn cả quần áo, chạy không kịp.

Quỳnh cười ầm lên:

- Tôi đã nói thực, lại cứ đòi xem! Các quan giận lắm, nhưng không lấy lẽ gì bắt lỗi được Quỳnh.

Đến kỳ thi Hội, chúa Trịnh cứ ép Quỳnh đi thi để lấy Trạng. Quỳnh không thiết. Chúa ép mãi, phải nghe. Lúc vào thi, làm văn xong, còn thừa giấy, Quỳnh vẽ ngựa, vẽ voi vào sau quyển, rồi đề mấy câu thơ rằng:

Văn chương phú lục đã xong rồi,

Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi.

Tớ có một điều xin bảo thật

Ai mà cười tớ nó ăn bòi!

Làm thế cốt cho phạm trường quy, không lấy đỗ được.

Tweet
Trước

Các bài viết liên quan

1. Đi tham quan công trường (Tạo ngày: 13/11/2016)

2. Quần sịp của vôva (Tạo ngày: 13/11/2016)

3. Vì sao quân đội không có phụ nữ? (Tạo ngày: 13/11/2016)

4. Quân đội nước nào dũng cảm nhất (Tạo ngày: 05/11/2016)

5. Chỉ là quảng cáo thôi (Tạo ngày: 05/11/2016)

6. Giữ cho quần áo luôn trắng (Tạo ngày: 14/01/2016)

7. Quần vợt (Tạo ngày: 27/08/2015)

8. Bố Vova gặp thầy hiệu trưởng (Tạo ngày: 20/05/2015)

9. Quanh huyện dậy dày tớ (Tạo ngày: 16/05/2015)

10. Truyện cười chú Việt Nam mắc kẹt trên sao Hỏa (Tạo ngày: 15/05/2015)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: