Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước

13-11-2016

Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất tao cho ông già xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông già nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy. 

Tweet
Trước

Các bài viết liên quan

1. Chinh phục kẻ gác cửa tình yêu (Tạo ngày: 08/12/2016)

2. Món ăn thảm họa của tình yêu (Tạo ngày: 08/12/2016)

3. Chữa bệnh lắm mồm của vợ (Tạo ngày: 07/12/2016)

4. Gian nan rũ bỏ người yêu (Tạo ngày: 07/12/2016)

5. Vova phải cọ "C" (Tạo ngày: 13/11/2016)

6. Mua xe tăng cho Vova (Tạo ngày: 13/11/2016)

7. Vova đánh bạn (Tạo ngày: 13/11/2016)

8. Quần sịp của vôva (Tạo ngày: 13/11/2016)

9. Vova ghen (Tạo ngày: 13/11/2016)

10. Bệnh nhân của bố vova (Tạo ngày: 13/11/2016)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: