Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước

14-04-2015

Bị chơi nhiều vố đau quá, quan huyện dò mãi mới biết là Xiển, tức quá, nhưng có muốn gây chuyện cũng không được vì ông là người khác huyện. Lão huyện bèn đem chuyện ấy nói lại với Án Tiêu và tỏ ý nhờ quan thầy trả thù hộ.

Lần ấy, Án Tiêu về quê ngoại là làng Yên Lược ăn giỗ. Lão bắt dân làng phải dọn dẹp đường sá sạch sẽ, mang cờ quạt đón rước thật long trọng. Sáng sơm mai, Án Tiêu mới về thì chiều nay đường làng đã được quét sạch như chùi, cây cối hai bên đường phát quang cả.

Gà gáy, Xiển dậy lấy cứt chó đem ra đường cái, cứ cách một quãng bỏ một bãi, bãi nào cũng cắm một quả ớt lớn (Thanh Hoá gọi ớt là hạt tiêu). Sáng ra, khi mọi người kính cẩn đón rước án Tiêu, Xiển vác cờ đi trước, cứ hễ trông thấy bãi cứt có cắm quả hạt tiêu, ông lại chửi:

- Tổ cha đứa nào ỉa ra tiêu.

Án Tiêu nằm trong cáng nghe tiếng chửi, biết là Xiển chửi mình nhưng không đủ lý do để bắt bẻ, đành gọi bọn lý hương lại, quở trách không chịu đôn đốc dân phu quét dọn đường sá cho sạch và bảo chúng truyền lệnh rằng:

- Quan huyện trong người khó ở, mọi người không được to tiếng, ồn ào!

Tweet
Trước

Các bài viết liên quan

1. Biến chanh thành bưởi dễ ợt? (Tạo ngày: 08/12/2016)

2. Em yêu, sao có 6 chân trên giường? (Tạo ngày: 08/12/2016)

3. Làm thế nào ngăn chặn chồng ngoại tình? (Tạo ngày: 08/12/2016)

4. Món ăn thảm họa của tình yêu (Tạo ngày: 08/12/2016)

5. Méo mặt vì quà ra mắt nhà bạn gái (Tạo ngày: 08/12/2016)

6. Lý do chấp nhận bạn trai hôi nách (Tạo ngày: 07/12/2016)

7. "Khó đỡ" với lý do được nhận vào công ty (Tạo ngày: 07/12/2016)

8. Méo mặt vì quà ra mắt nhà bạn gái (Tạo ngày: 07/12/2016)

9. Bi hài răng vẩu vượng chồng (Tạo ngày: 07/12/2016)

10. Tan tành vì bát cháo hành (Tạo ngày: 07/12/2016)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: